marca 02, 2011

Albula

Albula, lepiej znana jako bonefish, albula vulpes, forma zachodnio afrykańska albula goreensis, to jedna z najwyżej cenionych ryb sportowych na świecie. Może dorastać nawet do jednego metra długości ciała. Poławiana gównie metodą muchową ale i na spinning w płytkich wodach przybrzeżnych. Jest prawdopodobnie najsilniejszą i najszybszą rybą słonowodną proporcjonalnie do masy ciała. Ryby te zwykle przemieszczają się w kierunku brzegu wraz z przychodzącym pływem aby żerować na płaskich piaszczystych i błotnistych obszarach zalewowych. Wraz z wycofywaniem się pływu również wycofują się na głębsze wody. Albula może zaadaptować się do wód ubogich w tlen wdychając powietrze atmosferyczne do przypominającego płuco worka powietrznego. Prezentowany tutaj mały osobnik został złowiony w czasie trollingu na otwartych wodach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz